Со правилникот за транспарентност и отчетно работење се дефинираат општите принципи за транспарентност и отчетно работење на неформалната мрежа „Вклучи се, за здрава животна средина!“.

Линк за симнување на правилникот за транспарентно и отчетно работење.