Зајакнување на капацитетите на неформалната мрежа „Вклучи се, за здрава животна средина!

with No Comments

Центар за климатски промени, започна да го спроведува проектот „Зајакнување на капацитетите на неформалната мрежа, Вклучи се, за здрава животна средина“. Проектот е суб-грантиран во рамките на проектот „Саморегулација на граѓански организации“, во рамки на програмата „Одржливо граѓанско општество: државно … Read More

Заеднички за подобра животна средина во Општина Карпош

with No Comments

Проектот е имплементиран од Центар за климатски промени во соработка со Општина Карпош и е субгрантиран во рамките на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ финансиран од Европската Унија во рамките на ИПА Програма за поддршка на граѓанско општество и … Read More

EU
EU za tebe
MSMCS
BSCDN

Содржината на оваа веб страна е единствена одговорност на Неформалната мрежа „Вклучи се, за здрава животна средина!“ и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“ која ја спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС), ниту гледиштата на Европската Унија. Оваа веб страна е подготвена со поддршка од Европската Унија.