Ајде Македонија

Ајде Македонија е граѓанска мрежа, која започна во 2011 година, кога различни граѓански организации низ Македонија се обединија заедно за да ја исчистат целата земја во еден ден. Оттогаш, Ајде Македонија го прошири овој модел и почна да работи на проблемот од коренот на причината – производителите на отпад, а не строго да ги исчистат ефектите од производството на отпад.

Прво се приклучивме на глобалната акција Let’s do it World! на 6 октомври 2012 година преку организирање 440 локации за отпад во 54 општини. Со помош на над 55.000 луѓе, тие успеаја да исчистат 60.000 кубни метри отпад. Отпадот беше однесен во Дрисла и во општинските депонии, каде што беа рециклирани 20 тони ПЕТ шишиња и над 10 тони хартија. Акцијата опфати 225 основни и 62 средни училишта, со едукативни предавања и работилници раководени од Junior Green Package собирање на стара хартија и промовирање на чисти настани во училиштата и околните области. Со овогодинешната акција, Македонија ја завршува својата прва успешна година во светот Let’s do it! движење.

Националната акција беше спроведена во 2013 година во 70 општини и на 386 регистрирани локации се собра 19 685 м3 отпад . Покрај општините и нивните комунални претпријатија, активностите опфаќаа 70 училишта со над 3.700 студенти, невладини организации, компании, 4 дипломатски мисии, со вкупно 61.637 граѓани.

Имплементацијата на националната акција во 2014 година покажа слични резултати како и претходната година, спроведена во 70 општини, при што речиси 60.000 граѓани исчистија 252 места за отпад и собраа 25.330 кубни метри отпад.

Од 2015 година, Ајде Македонија започна две иновации кои се покажаа од голема важност. Прво, создадовме пилот систем за повторна употреба и донација на текстил и првиот систем за донација на храна во Македонија. Овие два системи обезбедуваат облека и храна за најмалку 100 социјално загрозени граѓани месечно во Скопје. Во овој период го спроведовме и нашето прво истражување на тема управување со отпадот во Македонија. Ова ни помогна да го зголемиме нашето организациско знаење и да ја подигнеме свеста кај јавноста за потребата од одржливо управување со отпадот во Македонија.

Неодамна ја организиравме нашата национална акција за чистењето што влијаеше на 16.000 учесници и над 53 општини низ целата земја.

Од почетокот на 2017 година, го фокусиравме нашето внимание на темата “Отпадот од храна”, најзастапениот отпад во Македонија што претставува огромна потенцијална еколошка, економска и општествена состојба, доколку ние како земја ја преобразиме во ресурс. Ние сме фокусирани на образованието и овозможување во граѓанскиот, приватниот и владиниот сектор за решавање на отпадот од храна, вклучително и пилотирање на Програма за учење на услуги за отпад од храна со средношколци, застапување за законски измени за поддршка на донации во вишокот на храна и создавање мрежа за прераспределба на храна која ќе овозможи прераспределба на вишокот на храна за маргинализираните и несигурните граѓани низ цела Македонија.

Возбудени сме за намерната еволуција на организацијата од националните расчистувања до активности кои се фокусираат на отпадот од храна, што ќе обезбеди одржливост за организацијата во наредните години, а нè приближува до остварување на нашата визија за гледање на Македонија без отпад. Ги повикуваме сите да помогнат во нашите напори за намалување и спречување отпад од храна!